โครงการพิเศษในบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องจักรพิเศษมาเสริม ดัดแปลงเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่งานแบบปกติ.

Astra สามารถพัฒนาอุปกรณ์ดัดแปลงพิเศษตามความต้องการโดยอิงตามห้องโดยสารของและชุดฉุดลากของ Iveco และ Astra เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการลากพ่วงให้อุปกรณ์ และปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์ รวมไปถึงการติดตั้งเพลาและตัวกระจายความร้อนเสริม ชุดเกียร์ระบบกล โครงสร้างขนาดใหญ่ จานพ่วง และตะขอลากพ่วง.

ศูนย์รวมรูปภาพ